Przejdź do treści

Zbiórka podczas Dni Dąbrowy Górniczej

Szanowni Państwo!

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zamieszczamy sprawozdanie ze zorganizowanej przez naszą fundację po raz pierwszy zbiórki publicznej.
Nasza pierwsza zbiórka odbyła się w dniach 27-29.05.2011 na terenie miasta Dąbrowy Górniczej (dzielnica centrum).

Kwesta została przeprowadzona na podstawie decyzji Prezydenta miasta Dąbrowy Górniczej, Pana Zbigniewa Podrazy (decyzja nr WSO-1.5311.6.2011)
W zbiórce wzięło udział 6 wolontariuszy, którzy zbierali pieniądze do puszek kwestarskich.

W dniu 08.06.2011 komisyjnie, w osobach: Karolina Żelichowska – Wiceprezez Zarządu Fundacji „WYGRAJY RAZEM”, Aleksandra Giełżecka – wolontariusz, Monika Gajak – wolontariusz zostały otwarte puszki i przeliczone pieniądze. Zebrano kwotę wynoszącą: 475,86 PLN.

Koszty z organizowania zbiórki wyniosły: 64,44 PLN.
Wszystkie pieniądze zebrane podczas kwesty zostały wpłacone na konto fundacji.
Sporządzone zostało sprawozdanie ze zbiórki wraz z protokołem, które podpisali członkowie komisji.

Zgodnie z ustawą informacja o zbiórce została zamieszczona w prasie (Dziennik Zachodni – dodatek dąbrowski z dnia 10.06.2011).
Sprawozdanie wraz z kserokopią dowodu wpłaty i informacją prasową zostały przesłane do Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom za pomoc i zaangażowanie, a także mieszkańcom naszego miasta za hojność i wielkie serce!

Pieniądze, które dzięki Państwu zebraliśmy zostaną przeznaczone zgodnie z założeniem na organizację koncertu „WYGRAJMY RAZEM” z udziałem utalentowanych muzycznie osób niepełnosprawnych, który odbędzie się w połowie grudnia.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

Zarząd Fundacji „WYGRAJMY RAZEM”