Jak nam pomóc

Aby działalność fundacji mogła być w pełni realizowana, a co za tym idzie mogła nieść pomoc osobom potrzebującym niezbędne jest zaangażowanie się szeregu osób oraz innych podmiotów w tym korporacyjnych takich jak : firmy, urzędy, organizacje III sektora itp.

Nasza fundacja pragnie zaprosić do współpracy w podejmowanych przez nas inicjatywach wszystkich, którzy widzą w tym sens.

Jesteś przedsiębiorcą ? Chciałbyś pomóc, przyłącz się do Nas.

Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju formy materialnego i niematerialnego wsparcia, prowadzonych przez nas inicjatyw oraz osób będących naszymi podopiecznymi.

(Uwaga! Od 27.11.2012 Fundacja „WYGRAJMY RAZEM” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Oznacza to, że można przekazywać 1% podatku dochodowego na nasze cele statutowe. Wystarczy tylko wpisać nasz numer  KRS:

KRS: 0000369145  

w odpowiednie pole zeznania podatkowego.  W rubryce o dodatkowych informacjach warto dopisać: „na cele statutowe”. 

Inne formy wsparcia Fundacji „Wygrajmy Razem”:

  • możesz przekazać darowiznę na cele statutowe naszej fundacji, którą następnie możesz odliczyć od podatku, 
  • zostać darczyńcą  (Twoja firma może włączyć się finansowo bądź materialnie w konkretne działania, projekty, przedsięwzięcia),
  • propagować idee przyświecające fundacji i rozpowszechniać informacje na temat jej działalności.

Nasz numer konta bankowego: 

Bank BNP Paribas S.A. 

40 2030 0045 1110 0000 0243 9420

Jesteś osobą chętną do pomocy innym? Zapraszamy!:

  • możesz zostać wolontariuszem (poprzez nawiązanie współpracy w jednym z organizowanych projektów lub podpisując z nami umowę , skutkującą nawiązaniem stałej współpracy),
  • wspomóc nas finansowo (środki finansowe, które przelejesz na nasze konto, wpisując w tytule przelewu „Darowizna” mozesz odliczyć od podatku),
  • przekazać na rzecz naszej fundacji 1% podatku dochodowego,
  • wesprzeć finansowo fundację lub jej konkretne działanie poprzez portal siepomaga.pl (wpisz w kwotę w baner znajdujący się pod numerem konta i kliknij opcję „pomóż”).

Serdecznie zapraszamy do współpracy !