Kontakt

Fundacja Na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych „WYGRAJMY RAZEM” 

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

 Siedziba fundacji/adres korespondencyjny:

41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. K. Imielińskiego 4/19

NIP: 629-244-87-90
KRS 
0000369145

Biuro fundacji:

Ul. Swobodna 59
41-303 Dąbrowa Górnicza 

KONTAKT:

Biuro fundacji: (znajduje się w siedzibie SOSW  dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych) w Dąbrowie Górniczej. 

e-mail: wygrajmyrazem@gmail.com  fundacja.wygrajmyrazem@gmail.com


Łukasz Baruch Funkcja: Prezes Zarządu (pełniona społecznie) Stanowisko: Specjalista ds. Promocji i Rozwoju

tel. 696 094 857 email: wygrajmyrazem@gmail.com


Karolina Żelichowska Funkcja: Wiceprezes Zarządu (pełniona społecznie) Stanowisko: Specjalista ds. Realizacji Projektów

tel. 693 712 856 e-mail: wygrajmyrazem@gmail.com


Justyna Margielewska Stanowisko: Specjalista ds. Marketingu i Grafiki Komputerowej

tel. 508 092 139 e-mail: marketing.wygrajmyrazem@gmail.com


Aleksandra Pozorska Stanowisko: Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy

tel. 501 724 938 e-mail: olapozorska.wygrajmyrazem@gmail.com


Grzegorz Dowgiałło Stanowisko: Specjalista ds. Artystycznych

e-mail: art.wygrajmyrazem@gmail.com


Obsługa księgowa:

Biuro Rachunkowe WN-MA Bożena Urbańska. tel. 32 262 96 69