Przejdź do treści

Rozmowy o nowym centrum Dąbrowy Górniczej

8 Listopada od godziny 12.30 w siedzibie Pałacu Kultury Zagłębia miała miejsce konferencja, poświęcona tematyce budowy fabryki pełnej życia.

Przedstawiciele miasta, eksperci, społecznicy i sami Dąbrowianie mogli wypowiedzieć się na temat swoich wizji miejsca, które w przyszłości ma się stać nowym centrum miasta przyjaznym dla wszystkich.

I nie chodziło zebranym o budowę kolejnych supermarketów, a właśnie kreowanie przestrzeni integrującej wszystkich bez wyjątku i dającej miejsca pracy. Podczas konferencji padały pytania na temat szans i zagrożeń towarzyszących idei powstania fabryki pełnej życia. Padały propozycje, aby byłe budynki po DEFUM stały się obiektami przystosowanymi dla szerokiej publiczności od juniora do seniora, nie wykluczając w tym osób niepełnosprawnych. Poza tym, w gronie 9 wybranych propozycji znalazły się pomysły, aby zachować jak najwięcej z przeszłości, dając przy okazji wspomniane, nowe miejsca pracy, bo tylko wtedy dawna fabryka wypełni się życiem – rozumianym jako społeczna aktywność.

ru-0-ra-200,200-rd-5-n-2281256vkfl