Przejdź do treści

Projekt MOON w Katowicach…

Dzisiaj z naszym projektem „Miej Obraz Osoby Niewidomej” odwiedziliśmy uczniów z klas 1 – 3 ze Szkoły Podstawowej numer 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach.

Dzieci z ciekawością brały udział w warsztatach. Ciągle towarzyszył nam las rąk… zgłaszających się do wyzwań! Nie mniej zaangażowana była kadra pedagogiczna z tej placówki. Przy okazji spotkań, dowiedzieliśmy się, że nauczyciele wcześniej opowiadali swoim podopiecznym o różnych niepełnopoprawnościach. To bardzo ułatwiło nam zadanie!

Dziękujemy za pomoc logistyczną w dotarciu do szkoły Państwu: Grażyna Banasik i Bogdan Banasik.

podziękowania dla artystów