Przejdź do treści

Prelekcja Łukasza Barucha dla osób niewidzących…

28 października 2021 Łukasz Baruch był gościem Fundacji „Szansa dla Niewidomych” w Katowicach. Na zaproszenie organizacji zrealizował prelekcję o życiu i funkcjonowaniu osób ociemniałych w społeczeństwie, w kontekście przeżyć i doświadczeń.

Spotkanie miało jednocześnie formę LIVE i ON -LINE. Publiczność zgromadzona w siedzibie fundacji, jak również internauci, zadawali Łukaszowi pytania, dotyczące jego radzenia sobie w życiu codziennym z pracą, czy z ojcostwem. Poruszono również kwestię różnych barier (mentalne, architektoniczne), które utrudniają osobom z niepełnosprawnością wzroku codzienne funkcjonowanie. Wydarzenie było jednym z cyklu spotkań, które Fundacja „Szansa dla Niewidomych” organizuje w ramach projektu „Innowacyjna Rehabilitacja”. Projekt jest współfinansowany ze środków miasta Katowice.

Grafika z logo Fundacji SZANSA DLA NIEWIDOMYCH. I internetowe zdjęcie, jak Łukasz siedzi przed laptopem, ma prelekcję.
Łukasz Baruch opowiada o swoich doświadczeniach.