Przejdź do treści

Podsumowanie zbiórki publicznej w 2013 roku.

Przy okazji koncertu dąbrowskiej fundacji „Wygrajmy Razem”, który odbył się 8 grudnia, podsumowano zbiórkę publiczną. Tak duże przedsięwzięcie, mimo dotacji z Urzędu Miejskiego, wymaga dodatkowych środków finansowych. Część niezbędnych pieniędzy Fundacja „Wygrajmy Razem” pozyskała dzięki organizowanej w ciągu bieżącego roku zbiórce publicznej (decyzja Prezydenta Miasta 23.04.2013 nr WSO-1.5311.3.2013). Dzięki wsparciu 8 wolontariuszy z klubu Integrator działającego przy dąbrowskim MOPS i ofiarności ludzi dobrej woli udało się zebrać kwotę w wysokości 1333 zł i 12 gr. Pieniądze te zostały przeznaczone m.in. na zwrot kosztów podróży i zabezpieczenie posiłków dla artystów koncertu. W ten sposób dąbrowianie byli siódmym partnerem projektu „Wygrajmy Razem Mimo Wszystko”.

Dziękujemy z całego serca.