Przejdź do treści

Nominacje do Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Dziś w dąbrowskim Urzędzie Miejskim Pani Wiceprezydent Iwona Krupa wręczyła nominacje Prezydenta Dąbrowy Górniczej do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Wśród nominowanych znalazł się Prezes Fundacji „Wygrajmy Razem” – Łukasz Baruch.

Wspomniana powyżej Rada jest ciałem opiniotwórczo- – doradczym, działającym w Urzędzie Miejskim. Kadencja członków tego organu trwa 4 lata. Zadaniem Rady jest pomoc w kreowaniu polityki władz Dąbrowy Górniczej wobec osób z rożnymi dysfunkcjami. Warto zaznaczyć, że w skład tego zespołu nominowani są społecznicy z organizacji pozarządowych lub pracownicy rożnych instytucji, którzy aktywnie działają na rzecz osób niepełnosprawnych.

Podczas pierwszego zebrania nowej Rady, Pani Wiceprezydent Dąbrowy Górniczej – Iwona Krupa podziękowała ustępującym członkom zespołu i przywitała nowych działaczy, a Pani Naczelnik Wydziału Zdrowia – Joanna Mizera poinformowała zebranych na czym polega praca Rady. Następnie odbyły się wybory Zarządu tego ciała doradczego. Większością głosów na roczną kadencję wybrano Przewodniczącą Barbarę Tometczak (Prezes Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków), Wiceprzewodniczącego Bogdana Zandeckiego (Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym NEURON) i Sekretarza Elżbietę Bachórz (pracownik Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej). W skład Rady oprócz wyżej wymienionego Łukasza Barucha wchodzą również Pani Renata Solipiwko (Radna Rady Miejskiej). 

Od lewej: Renata Solipiwko, Elżbieta Bachórz, Iwona Krupa, Łukasz Baruch, Barbara Tometczak, Bogdan Zandecki, Joanna Mizera.

RADA

Nominacja do Rady

dokument