Przejdź do treści

Kolejne spotkanie w dąbrowskiej SP20 z Oddziałami Integracyjnymi

I jeszcze jedna relacja ze spotkań w Szkole Podstawowej numer 20 z Oddziałami Integracyjnymi w ramach projektu IPE MOON. Tym razem Łukasz Baruch opowiadał o świecie osób niewidomych w kolejnych klasach.

W trakcie jego „lekcji” społecznik opowiadał o roli przewodnika, czy prezentowała jak osoba niewidoma używa białej laski.

Przed nami wizyty w następnych placówkach, które wyraziły chęć udziału w naszym projekcie czyli w Integracyjnym Programie Edukacyjnym – Miej Obraz Osoby Niewidomej.

Dzieci w ławkach,  a przed tablicą Łukasz Baruch i Karolina Żelichowska
Zajęcia w klasie