Przejdź do treści

IPE MOON w październiku…

Na początek tego miesiąca zorganizowaliśmy spotkanie muzyczne w ramach IPE MOON w Szkole Podstawowej numer 26 z oddziałami przedszkolnymi w Łośniu (dzielnica Dąbrowy Górniczej).

W tym samym czasie, nasz pracownik Nasz Katarzyna Nowak odwiedziła z baśnioterapią w ramach programu „Miej Obraz Osoby Niewidomej” Szkołę Podstawową w miejscowości Kraczkowa (woj. podkarpackie).

Katarzyna Nowak i dzieci

Kilka dni później byliśmy znów w SP26 na spotkaniu ze sztukami plastycznymi. Na koniec naszej wizyty przedszkolaki oglądały film animowany o niewidomej dziewczynce, którego aurarami są dzieci z dąbrowskich świetlic środowiskowych. Film ten można obejrzeć na You Tube – wystarczy wyszukać kanał o nazwie Fundacja Wygrajmy Razem. W ten sposób 4.10.12019 zakończyliśmy cykl warsztatów „Miej Obraz Osoby Niewidomej” w SP 26 z oddziałami przedszkolnymi.

Spotkanie w Myszkowie

9.10 z programem „Miej Obraz Osoby Niewidomej” odwiedziliśmy przedszkolaki i uczniów ze szkoły Podstawowej numer 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Myszkowie. To były cudowne spotkania z przedszkolakami i klasami 1 – 8 (młodzież z klas integracyjnych, była nastrasza, bardzo ciekawa świata osób niewidomych i dająca dobry przykład młodszym kolegom i koleżankom).

Tyflografika - serce

10.10.2019 , zakończyliśmy cykl spotkań z programem MOON w przedszkolu numer 8 w Dąbrowie Górniczej. W ramach ostatnich zabaw, kolorowaliśmy pastelami z dziećmi takie ogromne malowanki…

Warsztaty plastyczne...

14.10 rozpoczęliśmy program „Miej Obraz Osoby Niewidomej” w dąbrowskim przedszkolu numer 11. Wszystko po to, by przełamywać lody i móc przybić piątkę z panem niewidomym… 16.10.2019 – kontynuujemy program „Miej Obraz Osoby Niewidomej” w dąbrowskim przedszkolu numer 11.I w końcu 21.10 i 23.10 dzieci poznawały świat za pomocą zmysłów słuchu, smaku, węchu i dotyku. Ostatniego Października – spotkanie muzyczne w tej placówce.