Przejdź do treści

Fundacja „Wygrajmy Razem” podsumowała projekt „Artystyczne inspiracje poprzez animacje” na konferencji w dąbrowskim SOSW

16.09 Fundacja „Wygrajmy Razem” podsumowała projekt „Artystyczne inspiracje poprzez animacje”, organizując konferencję w dąbrowskim ośrodku dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Tego dnia zaprezentowano premierowe pokazy powstałych na warsztatach filmów animowanych, które uczestnicy pod artystyczną opieką Pani Anieli Lubienieckiej i Pana Adriana Jackowskiego. Filmy o „Podwórku” i „Blokowisku” wzbudziły aplauz publiczności.

4. pokaz filmów

Na konferencji były omawiane kwestie związane z twórczością niewidzących uczestników, także wspominano o tym, jaki wpływ na osoby zmagające się z niepełnosprawnościami mają sztuki audiowizulane. Obok wystąpień organizatorów nie mogło zabraknąć relacji jednego z uczestników – Jakuba Kręcichwosta, a także spontanicznych opinii zaproszonych gości.

Na temat efektów warsztatów wypowiadali się przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oświaty i Kultury, Mediów a także organizacji pozarządowych. Wszyscy podkreślali, że takie projekty jak „Artystyczne inspiracje poprzez animacje” Fundacji „Wygrajmy Razem” są innowacyjną formą rehabilitacji społecznej i zawodowej.

6. wypowiedzi gości
7. wypowiedzi gości

Zabawnym punktem tego spotkania było wspomnienie Prezesa Fundacji „Wygrajmy Razem” Łukasza Barucha o kilku narzędziach pracy z warsztatów takich jak sól, makaron i sznurek, które okazały się materiałami plastycznymi. To dowodzi, że z jednej strony sztuka nie ma granic, a z drugiej, że innowacyjności nie da się łatwo przewidzieć w konkursowych procedurach.

2. wybrane dzieła
1. wybrane dzieła

Podobnego zdania była dąbrowska malarka – Pani Irena Wiltosińska, wspominając o konkursie plastycznym pod hasłem „Moje wyśnione wakacje”. Artystka opowiadała o jednej z prac, namalowanej za pomocą igły do szycia. Pani Irena musiała dokładnie przyjrzeć się podziurkowanemu dziełu, aby móc zrozumieć co miał do przekazania jeden z uczestników.

3. publiczność i Jakub Kręcichwost
5. Irena Wiltosińska wspomina o konkursie plastycznym

W tym konkursie, będącym formą rekrutacji uczestników na warsztaty animacyjne bardziej kładło się nacisk na pomysł i dobre chęci, a niż na to, czy ktoś perfekcyjnie coś odwzoruje. Na sam koniec tego spotkania organizatorzy i zaproszeni goście zostali poproszeni do pokazania się na wspólnej fotografii…

8. fotografia grupowa