Przejdź do treści

Dąbrowskie dzieci i osoby niepełnosprawne stworzą film animowany

Fundacja „Wygrajmy Razem” z Dąbrowy Górniczej, którą założyli 8 lat temu działacze społeczni i animatorzy życia kulturalnego, Łukasz Baruch i Karolina Żelichowska przygotowuje nowy i ciekawy projekt. Będą to tygodniowe warsztaty (25. 06 – 1.07.2018) podczas których dzieci ze świetlic środowiskowych (Fundacja „Godne Życie”, Stowarzyszenie „Dar Serca”) i osoby niepełnosprawne (Stowarzyszenie „Krokus”, WTZ „Otwarte Serca”) podejmą wyzwanie zrealizowania dwóch filmów animowanych, których treść nawiązywać będzie do tematu szeroko pojętej rewitalizacji.

Projekt otrzymał nazwę „Revit – Animacja” co już daje do zrozumienia z czym przedsięwzięcie będzie związane. Organizatorzy zrealizowali podobny projekt 2 lata temu w Węgierskiej Górce i okazał się on dużym sukcesem. W tym roku Fundacja „Wygrajmy Razem” postanawiała aby uczestnicy projektu wykreowali animację na terenach stanowiących priorytetowy obszar rewitalizacji centrum w Dąbrowie Górniczej. Planem filmowym będą więc Fabryka Pełna Życia (teren po zamkniętej fabryce obrabiarek) i ulica 3 Maja, natomiast pisanie dialogów, wymyślanie postaci i tła do animacji adepci sztuki tworzyć będą w Centrum Aktywności Obywatelskiej (ul. Sienkiewicza 6A).

Aniela Lubieniecka pomaga uczestniczce zajęć

Warsztaty 2016 – reżyserka Aniela Lubieniecka z uczestniczką. 

Należy dodać, że filmy będą wykonywane w tradycyjny sposób za pomocą różnych technik plastycznych i metodą animacji poklatkowej. Warsztaty poprowadzą uznani twórcy i reżyserzy filmów animowanych: Aniela Lubieniecka i Andrzej Kukuła. Przedsięwzięcie zakończone zostanie uroczystym wręczeniem dyplomów połączonym z koncertem zespołu MEZALIANS ART działającego przy Fundacji „Wygrajmy Razem” (1.07 – FPŻ).

Stopklatka z filmu animowanego Blokowisko - warsztaty 2016.

Stopklatka z filmu animowanego Blokowisko – Warsztaty 2016. 

Premiera zmontowanych i udźwiękowionych filmów animowanych będzie miała miejsce w kinie KADR (Pałac Kultury Zagłębia). „Revit – Animacja” to projekt dzięki któremu uczestnicy – twórcy dzieł filmowych będą mogli rozwinąć skrzydła wyobraźni, a jednocześnie dowiedzieć się w przystępny dla siebie sposób na czym polega i jak ważna jest rewitalizacja zniszczonych terenów. Filmy animowane powstałe w trakcie warsztatów i umieszczone w internecie mają szansę stać się atrakcyjnym materiałem edukacyjnym zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.

Stopklatka z filmu animowanego Blokowisko - warsztaty 2016

Stopklatka z filmu animowanego Blokowisko – Warsztaty 2016. 

Stopklatka z filmu animowanego Podwórko - warsztaty 2016 .
Stopklatka z filmu animowanego Podwórko - warsztaty 2016

Stopklatki z filmu animowanego Podwórko – Warsztaty 2016.