Przejdź do treści

7 edycja projektu Miej Obraz Osoby Niewidomej

Data: 1.01.2023 – 31.12.2023

Miejsce: Przedszkola i szkoły podstawowe w Dąbrowie Górniczej i okolicach

Organizator: FUNDACJA NA RZECZ PROMOWANIA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WYGRAJMY RAZEM” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

Partnerzy: Dąbrowskie przedszkola i szkoły podstawowe

 Patronat medialny: Telewizja TELPOL, Magazyn i portal www „Nasze Sprawy”, ABC ARTE.pl

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Dąbrowa Górnicza

Plakat promujacy projekt MOON - na pierwszym planie Łukasz Baruch - pomysłodawca zadania
Plakat IPE MOON edycja 7

Charakterystyka projektu:

IPE MOON zakłada realizację spotkań integracyjno -edukacyjnych dla dzieci z placówek przedszkolnych (w wieku 4 – 6 lat) i uczniów szkół podstawowych (z klas 1 – 3). Pomysłodawcą projektu jest niewidzący od 2006 roku dąbrowski działacz społeczny, wokalista, animator kultury i Prezes fundacji „Wygrajmy Razem” i jej dyrektor kreatywny – Łukasz Baruch. IPE MOON jest realizowany od listopada 2017 r. i dotarł już do ponad 70 placówek na terenie całego kraju.

Działania grupy przyjaciół z fundacji „Wygrajmy Razem” zyskały sobie ogromną popularność i rozgłos medialny. Łukasz Baruch opowiadał o zajęciach z dziećmi m.in. w programie TVP2 w „Pytanie na Śniadanie”, a także w Faktach TVN i w „Dzień Dobry TVN”. W 2021 roku Łukasz Baruch za wartość jaką niesie ze sobą program edukacyjny MOON został uhonorowany przez śląskiego kuratora oświaty medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Cele projektu: Zasadniczym celem Integracyjnego Programu Edukacyjnego „Miej Obraz Osoby Niewidomej” jest edukacja dzieci na temat specyfiki środowiska osób z dysfunkcją wzroku.

Cele szczegółowe projektu to: Pobudzenie wrażliwości i empatii wśród dzieci, przełamanie stereotypów i lęku przed niepełnosprawnymi i integracja środowisk. Wreszcie celem projektu jest rozwijanie pasji i zainteresowań wśród dzieci.

Opis zajęć:

– nauka chodzenia niewidomego z przewodnikiem,

– doświadczenie chodzenia z zasłoniętymi oczami i białą laską,

– prezentacja okularów symulujących najczęstsze choroby oczu

– zapoznanie z pismem Braille’ a (jak i za pomocą jakich narzędzi powstaje pismo punktowe

– prezentacja i zabawa gadżetami ułatwiającymi niewidomym życie codzienne, tj.; czytnikiem kolorów, czujnikiem natężenia światła, czujnikiem poziomu cieczy

– odpowiedzi na pytania dzieci dotyczące zajęć i ich tematu

Fotograficzna relacja z projektu:

Przykładowe zajęcia muzyczne:

IPE MOON w przedszkolu