Przejdź do treści

1 % podatku

Szanowni Państwo!
W odpowiedzi na kierowane do nas pytania dotyczące możliwości przekazywania naszej fundacji 1% z Państwa podatku dochodowego przy tego rocznym rozliczaniu się z urzędami skarbowymi, oświadczamy:

Przede wszystkim pragnęlibyśmy serdecznie Państwu podziękować za okazywane zainteresowanie działaniami naszej fundacji jak i możliwościami jej wspierania!
Motywuje nas to do jeszcze intensywniejszej pracy dla innych oraz wyzwala pokłady energii jaką możemy razem spożytkować w kolejnych stawianych sobie celach!

Początek każdego roku to okres składania zeznań podatkowych każdego z nas, a co za tym idzie możność przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego.
Art. 22. ust 1. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stwierdza, iż o status organizacji pożytku publicznego można się ubiegać po dwóch latach działalności organizacji w tym zakresie.

Jako, że nasza fundacja liczy sobie niewiele ponad 4 miesiące, z powyższego opisu wynika iż nie posiadamy takiego statusu!

Zatem nie możliwe jest przekazywanie na naszą rzecz 1% podatku dochodowego!

1% Państwa podatku dochodowego byłby dla nas na pewno istotnym wsparciem, uwzględniając jednak ww. stan prawny, zachęcamy Państwa do innych form wspierania realizowanych przez naszą fundację projektów!

Zachęcamy Państwa do wspierania nas swoją darowizną:
Lukas Bank S.A.
Numer rachunku bankowego: 39 1940 1076 3093 5387 0000 0000

Z wyrazami szacunku: Zarząd Fundacji Wygrajmy Razem .