Przejdź do treści

3 edycja akcji Miej Obraz Osoby Niewidomej

Akcja edukacyjno – kulturalna „Miej Obraz Osoby Niewidomej” od 2019 roku otrzymała wsparcie finansowe Gminy Dąbrowa Górnicza. W ten sposób realizowana przez Fundację „Wygrajmy Razem” oddolna inicjatywa stałą się Integracyjnym Programem Edukacyjnym i jest realizowana sposób ciągły (z wyłączeniem letnich miesięcy, kiedy dzieci i młodzież są na wakacjach).

Data: 1.03.2019 – 31.12.2019

Miejsce: Przedszkola i szkoły podstawowe w Dąbrowie Górniczej i okolicach.

Organizator: FUNDACJA NA RZECZ PROMOWANIA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WYGRAJMY RAZEM” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, dąbrowskie przedszkola i szkoły podstawowe.

Partnerzy: Fundacja „Godne Życie” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Stowarzyszenie „Dar Serca” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, Biuro rachunkowe WNMA

 Patronat medialny: Telewizja TELPOL, Magazyn i portal www „Nasze Sprawy”, ABC ARTE.pl.

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Dąbrowa Górnicza

Plakat promujący 3 edycję IPE MOON

Chwalimy się! Nasze rezultaty z 3 edycji naszego projektu IPE MOON!

Głównym rezultatem projektu IPE MOON było: zapoznanie ok. 1100 dzieci i młodzieży z dąbrowskich placówek oświatowych z obrazem osoby niepełnosprawnej, funkcjonującej w społeczeństwie.

W czasie projektu zrealizowano po 8 spotkań w miesiącu (z wyłączeniem okresu wakacyjnego) w 12 przedszkolach i szkołach podstawowych (o 2 więcej niż oferent zakładał).

Dzięki realizacji integracyjnego programu edukacyjnego „Miej Obraz Osoby Niewidomej” dzieci z dąbrowskich przedszkoli i szkół podstawowych mogły poznać i zrozumieć świat osób słabowidzących i niewidomych. Biorąc udział w zajęciach dowiedziały się w jaki sposób osoby z dysfunkcją wzroku żyją, funkcjonują i poznają otoczenie.

Ponadto mogły doświadczyć poruszania się z białą laską przy zasłoniętych oczach, dowiedziały się jak prowadzić niewidomego, a także jak powstaje pismo Brailie’a.

Poprzez zabawę dzieci nauczyły się jak ważne w codziennym życiu są wszystkie zmysły i jak radzić sobie np. z nalewaniem wody do szklanki, kiedy brakuje tego najważniejszego – wzroku. Dzięki specjalnym okularom młodzi uczestnicy zobaczyli świat oczami ludzi słabo widzących dotkniętych różnymi wadami wzroku.

Zajęcia muzyczne i plastyczne uzmysłowiły beneficjentom projektu, że osoby niepełnosprawne mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje niemal na równi z osobami w pełni sprawnymi.

Wszystkie pozyskane przez dzieci informacje, jak również ich udział w doświadczeniach i zabawach uświadomiły im, że niepełnosprawni są takimi samymi ludźmi jak one.