Przejdź do treści

Podziękowania

Dąbrowska Akcja Zima, której Fundacja „Wygrajmy Razem” była jednym z realizatorów już naz nami. Nasza organizacja była odpowiedzialna za opiekę nad dziećmi, które uczęszczały na warsztaty w SP13 (Dąbrowa Górnicza – Gołonóg, Os. Manhattan).

Wszytko udało się świetnie, a uczennice, uczniowie i ich rodzice byli zadowoleni, co nas niezwykle cieszy. Ponieważ debiutowaliśmy w roli organizatorów zimowych warsztatów, było nam niezbędne wsparcie, które oczywiście otrzymaliśmy. W związku z tym, chcielibyśmy ogromnie podziękować, przede wszystkim rodzicom dzieci za zaufanie, opiekunkom, które z zaangażowaniem organizowały czas naszym młodym podopiecznym (Agnieszka, Marta, Żaneta). Ponadto, stokrotne dzięki dla Łukasza Kolbera z Fundacji „Godne Życie” za koordynowanie działań w naszym imieniu,. Słowa uznania dla wszystkich organizatorów zajęć, warsztatów, za kreatywność i pozytywną energię. Dziękujemy także pracownikom Wydziału Oświaty i Wydziału Organizacji Pozarządowych Dąbrowskiego UM za opiekę formalną i merytoryczną. Uściski dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, które odpowiedzialne były za warsztaty w innych szkołach, za dobre rady i udostępnianie informacji. W reszcie z naszej strony chcemy powiedzieć Dyrekcji i pracownikom SP13, w której Fundacja „Wygrajmy Razem” organizowała tegoroczne ferie. No i oczywiście, ogromne przytulasy dla dzieciaków, które dawały Nam tyle radości. 😉 ♥️♥️♥️♥️♥️♥️

#DąbrowskaAkcjaZima

Aniołek i sowa
Figurki z warsztatów