Przejdź do treści

Kreatywne warsztaty w Podlesicach

W czasie, kiedy Karolina Żelichowska zdobywała laury na Festiwalu wCieplicach (patrz wpis powyżej), Łukasz Baruch i Justyna Margielewska, (jako przedstawiciele Fundacji „Wygrajmy Razem”) wzięli udział w wyjazdowych warsztatach, niezorganizowanych w miejscowości Podlesice (woj. śląskie).

6.11 przedstawiciele rożnych NGO z Dąbrowy Górniczej, razem z urzędnikami i pracownicami Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości dyskutowali o tym, jak usprawnić działanie współpracujących z władzami miasta Ciał Opiniotwórczo – Doradczych. Następnie wszyscy wspólnie planowali jak można zagospodarować tereny po Dąbrowskiej Fabryce Obrabiarek (nazywanej popularnie „DEFUM” lub „DEFO”).

Celem pierwszego warsztatu było zebranie jak największej ilości dobrych praktyk. Okazało się, że istnieje potrzeba informowania mieszkańców Dąbrowy Górniczej o kompetencjach wspomnianych Ciał Doradczych w postaci serwisu internetowego, albo przejrzystych notatek z ich działalności, które można byłoby zamieszczać na stronach fundacji i stowarzyszeń i stronie NGO.

W trakcie drugiego, popołudniowego warsztatu społecznicy dali upust swym marzeniom, dzieląc się na grupy od „wizjonerów” po „dzieci i młodzież”. Rozmawiali o potrzebach mieszkańców Dąbrowy Górniczej w zależności od swoich podgrup, określając co powinno znaleźć się na planowanym do rewitalizacji terenie po „DEFUM”. Żeby ułatwić „burzę mózgów”, każdy z dyskutantów, co jakiś czas opuszczał swój stolik i podawał kolejnym uczestnikom propozycje, które nie padły w innej podgrupie. Warsztaty moderował pełnomocnik Prezydenta Dąbrowy Górniczej – Pan Marcin Bazylak i pracownice Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości.

Jak zwykle przedstawiciele organizacji pozarządowych wykazali się niezwykle bogata wyobraźnią i pomysłowością. Społecznicy podkreślali, że należy dbać o lokalne tradycje, produkty i stawiać na to, czego nigdzie indziej nie ma. Przykładowo, jeśli powstałby park miniatur to tylko z obiektami typowymi dla Zagłębia, a w punktach gastronomicznych serwowałoby się regionalne przysmaki, na przykład znaną u nas zupę zalewajkę, nie jadaną w innych regionach Polski.

Dodać trzeba, że w Dąbrowie Górniczej od pewnego czasu działa pod przewodnictwem Pana Bazylaka tzw. „Dąbrowska Inicjatywa” (należy do niej m.in. Łukasz Baruch). Jest to nieformalna grupa Dąbrowian, reprezentujących różne środowiska, którym leży na sercu miasto i potrzeby jego mieszkańców. Od czasu do czasu, zespół spotyka się, aby dyskutować o tym, co zrobić, żeby piękna Dąbrowa Górnicza była jeszcze piękniejsza. Ważny głos w tej dyskusji mają organizacje pozarządowe, jako te podmioty, które działają aktywnie w różnych dziedzinach życia społecznego. Istotnym jest fakt, że rezultaty tej dyskusji są wymierne i wiele pomysłów jest poważnie branych pod uwagę przez władze miejskie.

Następnego dnia, wszyscy udali się na zwiedzanie okolicy, a po krótkiej wspinaczce po skałkach, trzeba było wrócić do Dąbrowy Górniczej, żebystarać się wcielać w życie, swoje wizjonerskie plany! 

Łukasz Baruch i inni przedstawiciele NGO 

WARSZTATY

Odwiedziny w Fundacji „Mimo Wszystko” Anny Dymnej

Na reszce nadążyła się okazja aby odwiedzić siedzibę Fundacji „Mimo Wszystko”, z którą współpracujemy i która wspiera działania naszej organizacji. Wszystko za sprawa akcji charytatywnej CHOINKI JEDYNKI realizowanej przez Pierwszy Program Polskiego Radia, która trwa od 18 października.

Przypomnijmy, że w ramach akcji odbywa się konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 6 – 16 lat pod hasłem „Magia Świąt”, do udziału w którym gorąco zachęcamy!!! Ponadto zarówno Fundacja Anny Dymnej, jak i „Wygrajmy Razem” zobowiązały się dostarczyć do radia po 6 prac swoich podopiecznych, które zostaną przeznaczone na licytację. I właśnie dostarczenie 6 dzieł artystów wspieranych przez naszą Fundację stało się pretekstem do wizyty w krakowskiej siedzibie Fundacji „Mimo Wszystko”. Prace w wykonaniu Justyny Margielewskiej i podopiecznych dąbrowskiego SOSW Dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych, których promuje nasza organizacja, zrobiły prawdziwą furorę! My oczywiście nie wątpiliśmy o talencie naszych podopiecznych, ale zawsze to miło usłyszeć słowa pochwały, które możemy przekazać artystom.

Łukasz Baruch, który pojechał do Krakowa wraz z z żoną, miał okazję przekonać się jak funkcjonuje prężnie działająca, duża organizacja pozarządowa. Wszyscy pracownicy Fundacji „Mimo Wszystko” byli bardzo mili i chętnie odpowiadali na pytania. Wspólnie wyrażone były nadzieje, że tegoroczna akacja Radiowej Jedynki pozwoli na zgromadzenie dużej ilości środków, które Fundacja Anny Dymnej, będzie mogła przeznaczyć na Festiwal „Zaczarowanej Piosenki”. Nasza Fundacja dzięki pieniążkom będzie mogła jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła i wreszcie będzie można nagrać płytę z piosenkami wspieranych przez nas artystów. Trzymamy kciuki i zapraszamy do obejrzenia poniższych zdjęć prac plastycznych. 

Katarzyna Walaszek (Kierownik Biura Młodych), Maja Jaworska (Dyrektor Fundacji), Łukasz Baruch, Małgosia Segda (Marketing) 

choinkijedynki0

Tabliczka z logo Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

choinkijedynki00

Prace podopiecznych Fundacji „Wygrajmy Razem”: 

choinkijedynki6

„ŚW. MIKOŁAJ NADCHODZI” Autor: Kamila Hora, Jan Tracz, uczniowie SOSW, Opiekun:  Zenon Dworczyk

choinkijedynki5

„MATKA Z DZIECIĄTKIEM” Autor: Malwina Sergiel, Uczennica SOSW, Opiekun:  Agnieszka Mucha

choinkijedynki4

„PIERWSZA GWIAZDKA” Autor: Maciej Pańczyk, Michał Siemczuk, uczniowie SOSW, Opiekunowie: Agnieszka Mucha, Zenon Dworczyk

choinkijedynki3

„CHOINKA” Autor: Michał Siemczuk, uczneń  SOSW, Opiekun: Zenon Dworczyk

choinkijedynki2

„CZEKAJĄC NA PIERWSZĄ GWIAZDKĘ” Autor: Justyna Margielewska

choinkijedynki1

„CHOINKA” Autor: Justyna Margielewska

Karolina Żelichowska i Łukasz Baruch razem na podium

 W minioną sobotę (24.10.) w miejscowości Turek (województwo wielkopolskie) odbył się 22 Festiwal Twórczości Niewidomych i Słabo Widzących „Widzieć inaczej”. Do Turku z całego kraju zjechali soliści i grupy wokalne, aby wspólnie cieszyć się radością obcowania z muzyką, a przy okazji powalczyć o nagrodę główną ufundowaną przez Burmistrza miasta.

Wśród prezentujących swoje umiejętności artystów znalazła się dwójka dąbrowskich wokalistów i założycieli Fundacji „Wygrajmy Razem”. Oprócz Łukasza i Karoliny na scenie swoje umiejętności zaprezentowało 23 uczestników i 2 zespoły wokalno – instrumentalne. Poziom konkursu był jak co roku wysoki i jury miało problem z wyłonieniem zwycięzców. Fortuna jednak tym razem okazała się przychylna dla dwójki wokalistów z Dąbrowy Górniczej. Karolina Żelichowska wywalczyła III miejsce, natomiast Łukasz Baruch został laureatem Grand Prix i zdobył nagrodę główną Burmistrza Turku.

Dla duetu dąbrowskich społeczników i artystów udział w tego typu przedsięwzięciach to nie tylko szansa na rozwój i sprawdzenie swych umiejętności. Konkursy takie dają także możliwość poznawania innych, uzdolnionych wokalistów, których potem (dzięki zaproszeniu Karoliny i Łukasza) może w projektach Fundacji „Wygrajmy Razem” słuchać i podziwiać dąbrowska publiczność.

Taką artystką jest między innymi Aleksandra Gudacz z Krakowa, która na opisywanym festiwalu zajęła II miejsce. Ola bowiem będzie jedną z wokalistek tegorocznego koncertu pod nazwą „Wygrajmy Razem Mimo Wszystko”, który odbędzie się 12 grudnia w Pałacu Kultury Zagłębia. 

Występ Karoliny Żelichowskiej 

Karolina1

Występ Łukasza Barucha 

lukasz1

Łukasz i Karolina z dyplomami 

karolina2

Zarząd Fundacji z Aleksandrą Gudacz z Krakowa

karolina3

O potrzebie dotknięcia tego, co niewidzialne – Fundacja „Wygrajmy Razem” na konferencji o sztukach wizualnych i jej odbiorze przez niewidomych

 22.10.2015 w ramach projektu „Pomóż zobaczyć mi niewidzialne – niewidomi, a sztuki wizualne” w siedzibie dąbrowskiego SOSW odbyła się konferencja poświęcona audiodeskrypcji. Inicjatorem tej dyskusji było działające przy szkole dla niewidomych Stowarzyszenie „Razem do celu”. Na spotkaniu został poruszony problem dostępności materiałów wizualnych dla osób z dysfunkcją wzroku, ale przede wszystkim wyjaśniano, jakimi metodami można zachęcać uczniów do korzystania ze źródeł wiedzy opartych na niewidzianym przez nich obrazie.

W praktyce największym wyzwaniem okazywała się wizyta w muzeum, gdzie w większości przypadków nie można dotknąć eksponatów, a przecież pospieszne opowiadanie przewodnika to nie wszystko. Nie przypadkowo więc nauczyciele z ośrodka (Aneta Pukacz, Jarosław Caputa, Marzena Krupa) wspominali o niechęci tych uczniów, którym najbardziej brakuje możliwości dotykowego poznania, bo wszystko ukryte jest przed nimi za niewidzialną szybą. Na szczęście zaczynają istnieć placówki, które wychodzą naprzeciw potrzebom osób niewidzących.

Przykładem tych, dobrych praktyk okazało się pobliskie Muzeum Śląskie w Katowicach, w którym uczniowie mogli zajrzeć do kuchni górnika, przejść kopalnianym korytarzem, czy dotknąć tego, jak kiedyś ludzie ubierali się. Muzeum bowiem dysponuje materiałami audiowizualnymi i wieloma dotykowymi replikami dzieł sztuki, rzeź czy przedmiotów, które są wręcz na wyciągniecie ręki. Zaproszona w ramach projektu niewidoma młodzież mogła

przełamywać swój strach przed odwiedzaniem tego typu miejsc. Wymienionej grupie towarzyszyli też ich słabo widzący rówieśnicy, którzy też zechcieli przekonać się, jak to jest gdy zupełnie zamknie się oczy… W ten sposób, pracownicy tej instytucji też mogli nauczyć się, co powinni udoskonalać w swoich replikach, tak aby wierniej oddawać wizualne treści zawarte m.in. w obrazach.

Na konferencję został też zaproszony Prezes Fundacji „Wygrajmy Razem” – Łukasz Baruch, który jako osoba niewidząca, podkreślał, że do każdego seansu filmowego, zwłaszcza opartego na czasach historycznych, powinno przygotowywać się takie materiały, aby niewidzący uczestnicy wystaw mogli „wczuć się” w atmosferę minionych wieków. Ta idea powinna też być bliska pracownikom muzeów, jeśli chcą oni gościć w swych progach osoby z niepełnosprawnością wzrokową. Bowiem dla kogoś niewidzącego od urodzenia zupełnie nie wyobrażalne są stroje muszkieterów, od ich butów po peruki, a nawet coś co wydaje się bardzo bliskie, jak na przykład blok z wielkiej płyty. Społecznik wyraził nadzieję, że kiedyś powstanie muzeum, które zawierać w swych będzie zbiorach przykłady uszytych strojów z różnych epok, replik przedmiotów codziennego użytku, broni, a nawet przestrzennych miniatur obiektów architektonicznych.

Jeszcze innym przykładem barier w dostępie do sztuk audiowizualnych jest brak wiedzy szerokiej publiczności na temat potrzeb osób niewidzących. Większości bowiem nadal niepełnosprawność kojarzy się ze znakiem wózka inwalidzkiego. Na przekór tym potrzebom wychodzi również Fundacja Katarynka, która uruchomiła portal filmowy ADAPTER.PL. Przedstawicielka tej organizacji – Justyna Mańkowska wspominała też o innowacyjnym pomyśle na kino 5D, polegającym na zawiązywaniu oczu, a potem oglądaniu filmów pozostałymi zmysłami. Od dotyku strojów aktorów, wsłuchanie się w podpowiedzi lektora z audiodeskrypcji, po poznawanie zmysłem węchu tego, jak mogła pachnąc dana scena z pokazywanej na ekranie historii. Takie kino, ma na celu uwrażliwiać najmłodszych widzów i uczyć innych sposobów odbioru, aby widok niewidomego w kinie przestał dziwić. Brak wzroku nie musi być pretekstem do nie znania teatru, wspomnianego kina, czy do unikania wizyt w muzeum.

Wszyscy prelegenci (nauczyciele, przedstawiciele Muzeom Śląskiego i NGO) wspólnie podkreślali, że największą przeszkodą jest brak wiedzy społeczności. To dlatego omyłkowo puszczony film „Ida” z audiodeskrypcją w kinie mógł oburzyć pewną publiczność, a w telewizji jest więcej programów opatrzonych napisami, a niż tych z dodatkową ścieżką dźwiękową! Warto jednak wiedzieć, że audiodeskrycja stworzona z myślą o niewidomych (2 miliony osób w Polsce) nadaje się też jako pomoc w analizie dla niepełnosprawnych intelektualnie, czy dla zupełnie zdrowych, bo mało kto z widzących, świadomie widzi, co reżyser mógł mieć na myśli. Taki stan rzeczy, spowodowany jest faktem, że nie każdy z nas to specjalista w dziedzinie filmu, plastyki, literatury czy nawet sportu. Dlatego wszelkie ułatwienia zawierające instrukcje specjalistów pomagają szybciej nabywać wiedzę, a przez to lepiej orientować się w coraz bardziej niezmieniającym się świecie.

Zwieńczeniem konferencji było wręczenie podziękowań wszystkim prelegentom, wspólne zdjęcie, a następnie prezentacja materiałów pomagających w nauce. Były to gipsowe makiety zamku w Będzinie, czy starożytnego, greckiego amfiteatru. Poza tym, zostały zaprezentowane tyflografiki (rysunki rysowane flamastrami z puchnącym tuszem, tak aby można je było „zobaczyć” organoleptycznie) przedstawiające budowle, liście drzew i zwierząt. Po prezentacji edukacyjnych dzieł, dyrekcja ośrodka wraz z kadrą pedagogiczną zaprosili zebranych gości na wycieczką po nowoczesnej placówce, gdzie kształci się niewidzących. Przypminamy, że w tym wspaniałym ośrodku od ponad 2 lat mieści się biuro Fundacji „Wygrajmy Razem”. Organizacja Koraliny Żelichowskiej i Łukasza Barucha była jednym z partnerów wpisanego powyżej projektu. 

Publiczność: 

konferencja1

Prelegenci: 

konferencja2
konferencja02

Podziękowania:

konferencja3
konferencja4

Prezentacja gipsowych miniatur i tyflografik:

konferencja06
konferencja6
konferencja11
konferencja12
konferencja7
konferencja8
konferencja9

CHOINKI JEDYNKI – rusza XIV akcja charytatywna 1 Programu Polskiego Radia!

W niedzielę (18.10) już po raz 14. rozpocznie się akcja charytatywna Pierwszego Programu Polskiego Radia „Choinki Jedynki”, której celem jest zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz Fundacji „Wygrajmy Razem”.

Podobnie jak w ubiegłych latach w przedsięwzięcie włączą się przyjaciele radiowej Jedynki – osobowości ze świata kultury, muzyki, filmu, nauki i sportu. Honorowy patronat nad „Choinkami Jedynki 2015″ objęła małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agata Kornhauser-Duda.

W ramach akcji powstaną obrazy i rysunki, które zostaną zlicytowane na rzecz Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i Fundacji „Wygrajmy Razem”, założonej przez Łukasza Barucha, promującej aktywność osób niepełnosprawnych. Autorami malunków zatytułowanych „Magia Świąt” będą, podobnie jak w ubiegłym roku, dzieci biorące udział w konkursie oraz Przyjaciele Radiowej Jedynki.

logo_jedynka_663_364

Już w najbliższą niedzielę (18.10) wystartuje konkurs rysunkowy dla dzieci w wieku od lat 6 do lat 16, który potrwa do 22 listopada. Prace w dowolnej technice o tematyce „Magia Świąt”, nadsyłane do radiowej Jedynki, oceni jury w składzie: prof. Danuta Kołwzan-Nowicka, dr Katarzyna Kasia oraz prof. Franciszek Maśluszczak. Jury wybierze 20 najciekawszych prac, które zostaną zlicytowane podczas finału akcji 12 grudnia na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia wraz z 6 rysunkami autorstwa podopiecznych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i 6 wykonanymi przez podopiecznych Fundacji „Wygrajmy Razem”.

Podobnie jak w zeszłym roku do akcji włączą się znane osobistości ze świata kultury, nauki, sportu i mediów, które 5 grudnia w siedzibie Polskiego Radia namalują obrazy pod hasłem „Magia Świąt”. Relację z tego wydarzenia będzie można usłyszeć w specjalnym wydaniu „Czterech pór Roku” oraz dzięki streamingowi wideo obejrzeć na stronie internetowej radiowej Jedynki. Prace Przyjaciół Radiowej Jedynki zostaną zlicytowane na antenie podczas aukcji w dniach 7-11 grudnia.

Pierwszy Program Polskiego Radia jak zwykle z ogromnym zaangażowaniem będzie informować o całym przedsięwzięciu, zachęcając najmłodszych słuchaczy do wzięcia udziału w konkursie, a dorosłych – w wieńczącej go licytacji.

Już dziś o 15.30 na antenie Programu 1 Polskiego Radia do udziału w konkursie będzie zachęcał dzieci prezes Fundacji „Wygrajmy Razem” – Łukasz Baruch. Łukasz opowie także o genezie powstania fundacji, jak również jej celach i działalności.

Więcej informacji dotyczących akcji i konkursu (w tym Regulamin) znajdziecie klikając tutaj: na stronie akcji

LOGO