Przejdź do treści

Miej Obraz Osoby Niewidomej czyli różne strony życia w ciemności

To tytuł akcji edukacyjno – kulturalnej, której pomysłodawcą jest niewidzący od 2006 roku Łukasz Baruch (dąbrowski działacz społeczny, animator życia kulturalnego i wokalista). Celem inicjatywy jest przybliżenie, głównie najmłodszym mieszkańcom Dąbrowy Górniczej, świata w jakim żyją na co dzień osoby niewidome.

Inspiracją do działania stało się dla dąbrowskiego wokalisty spotkanie z dziećmi w przedszkolu numer 18 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym numer 5 w Strzemieszycach, na które zaprosiła go nauczycielka wychowania przedszkolnego – Pani Aleksandra Downar – Liwoch.

30
25311019_1787992951232882_1712897714076041958_o

Spotkanie okazało się bardzo cennym doświadczeniem. Dzieci w wieku przedszkolnym są ciekawe świata i ludzi, a także mają bardzo chłonne umysły. Zachęcony powodzeniem spotkania Baruch postanowił odwiedzić inne przedszkola. Wspólnie z Panią Haliną Radziej (Dyrektor Przedszkola numer 12) opracował program kilkunastu zabaw, w których mali uczestnicy będą dotykać rzeczywistości z zawiązanymi oczami wykorzystując pozostałe zmysły (słuch, dotyk, węch, smak).

Plakat MOON

Ponadto przedszkolaki zapoznają się w przystępny sposób ze sprzętem ułatwiającym niewidomym życie codzienne (mówiący termometr, mówiący kalkulator, czujnik poziomu cieczy, czytnik kolorów itp.). Dzieciaki zobaczą także jak i za pomocą jakich narzędzi powstaje pismo Braille’a.

Ponieważ drugą wielką pasją Łukasza Barucha (obok działalności społecznej) jest muzyka i śpiew, nie może zabraknąć wspólnego muzykowania. Tu przyłączą się przyjaciele artysty Karolina Żelichowska i Grzegorz Dowgiałło (z którymi Baruch wspólnie działa w Fundacji „Wygrajmy Razem”).

Do akcji MOON z entuzjazmem przystąpiły już dąbrowskie przedszkola numer 4,12,13,32. Pomysłodawca przedsięwzięcia zamierza wkrótce zaprosić kolejne placówki. Projekt MOON rozpocznie się 22 lutego od wizyty w przedszkolu numer 12 w Gołonogu.

Planowane jest również zorganizowanie spotkań z dorosłymi. Jak wynika bowiem z doświadczenia Łukasza, zdarzają się ludzie, którzy nie wiedzą jak postępować z osobami niewidomymi i jak im pomagać. Nie mogą sobie wyobrazić, że osoby niewidzące potrafią prowadzić całkiem normalne życie.

Baruch jest człowiekiem aktywnym zawodowo, szczęśliwym mężem i ojcem. Wiele osób zastanawia się jednak jak radzi on sobie ze zwykłymi czynnościami życia codziennego. Tutaj odpowiedzią będą uzupełniające akcję krótkie filmy zrealizowane przez Dominika Maleckiego i Justynę Margielewską, w których pomysłodawca projektu prasuje ubrania, gotuje, czy piecze ciasto. Filmy zostaną umieszczone na oficjalnym kanale You Tube Fundacji „Wygrajmy Razem”.

Wielkim plusem akcji MOON jest fakt, że nie generuje ona większych kosztów. Jest inicjatywą rozwojową i może być realizowana w sposób ciągły. Przedsięwzięcie to ma ogromną wartość edukacyjną. Uczy wrażliwości, a także otwiera serca i umysły na ludzi dotkniętych dysfunkcją wzroku.