Przejdź do treści

Koniec roku szkolnego w SOSW i inne wydarzenia

20 czerwca 2024 uczestniczyliśmy w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej. Spotkanie było bardzo wzruszające, ponieważ dziś również dziękowaliśmy odchodzącej na emeryturę Pani Dyrektor.

Violetta Trzcina po siedemnastu latach kierowania największym ośrodkiem w Polsce przekazała pałeczkę Pani Małgorzacie Dolińskiej – Stanek. Dla zarządu Fundacji Wicedyrektor SOSW Marzena Białas przygotowała niespodziankę. Dzieciaki i ich nauczyciele z Ośrodkowego Przedszkola złożyli na ręce Prezesa Fundacji „Wygrajmy Razem” – Łukasza Barucha podziękowanie za realizacje zajęć muzykoterapeutycznych przez pracująca w naszej organizacji ukraińską śpiewaczkę Vitalinę Dudę.

Fotografia z przedszkolakami - Łukasz Baruch, Vitalina Duda oraz nauczyciele.
Koniec roku 2023 / 2024 u przedszkolaków
Chór "Niezlomne Glosy" na scenie wraz z uczniami
Zakończenie roku szkolnego – akademia z dedykacją dla Pani Violetty Trzciny

Po zakończeniu roku szkolnego w SOSW miało miejsce jeszcze jedno wydarzenie: Karolina Żelichowska i Łukasz Baruch zaśpiewali mini koncert podczas festynu pod hasłem „Fair Play” organizowanego przez placówkę opiekuńczo wychowawczą przy ul. Jasnej w Dąbrowie Górniczej.

Artystów fundacji Wygrajmy Razem zaprosiła Wicedyrektorka placówki, a zarazem Prezeska Stowarzyszenia „Małolat” – Renata Zaremba. Dziękujemy za zaproszenie i polecamy się na przyszłość. 🙂

Foto z festynu -  Łukasz i Karolina
Festyn „Fair Play”