Przejdź do treści

Kasieńkowe Bajanie, czyli bajkotertapia jako element „Warsztatów wrażliwości” dla dzieci

Fundacja „Wygrajmy Razem” to organizacja, której jednym z celów jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Zależy nam na wspieraniu aktywności osób z różnymi dosfunkcjami i (jeśli to możliwe) wykorzystaniu ich potencjału z korzyścią dla siebie i innych. Okazja ku temu nadarzyła się dzięki podjętej niedawno współpracy z dąbrowskim stowarzyszeniem Dar Serca.

Stowarzyszenie Dar Serca już w czerwcu rozpoczęło realizację projektu ,,Warsztaty wrażliwości”. W ramach realizacji zadania zaplanowano działania edukacyjne rozwijające uzdolnienia dzieci i młodzieży z rodzin o utrudnionym dostępie do kultury. Działania adresowane są do grupy około 40-60 dzieci w wieku 6-18 lat (w tym niepełnosprawnych) objętych opieką Stowarzyszenia Dar Serca w świetlicy środowiskowej oraz innych organizacji pozarządowych.

Wśród zajęć planowanych w ramach projektu znajdą się m. in. warsztaty plastyczne rozwijające wyobraźnię najmłodszych, interaktywne audycje muzyczne, jak również warsztaty teatralne. I tu właśnie swoimi umiejętnościami będzie mogła się wykazać wspaniała niewidoma artystka i uczestniczka wielu przedsięwzięć fundacji “Wygrajmy Razem” – Katarzyna Nowak z Wrocławia. Kasia oprócz tego, że pięknie śpiewa i gra na gitarze jest także, a może przede wszystkim magistrem kulturoznawstwa i filologii polskiej. Tematem jej pracy magisterskiej na polonistyce był “Wpływ baśni słuchowiskowej na odbiorcę dziecięcego”. Stratą byłoby marnowanie talentu Kasi, zdobytej przez nią wiedzy i umiejętności, które wykorzystała już prowadząc zajęcia dla dzieciaków w jednej z wrocławskich szkół. Dlatego też poleciliśmy Kasię Pani Dorocie Klejnot ze stowarzyszenia.

Dar Serca i dzięki temu artystka poprowadzi cykliczne zajęcia dla milusińskich z Dąbrowy Górniczej. W trakcie tej części “Warsztatów Wrażliwości” młodzi beneficjenci będą aktywnie uczestniczyć w opowiadanych, granych i śpiewanych przez Katarzynę bajkach. Będzie zatem trochę teatru, tańca, śpiewu, a każda bajka będzie niosła ze sobą przesłanie, co pozwoli spełnić jej rolę edukacyjną.

Wartością dodaną Kasieńkowego Bajania (tak nazwaliśmy te spotkania) będzie również możliwość obcowania dzieci z osobą niewidzącą, która może w sposób ciekawy czegoś ich nauczyć. Takie spotkania będą miały niewątpliwie wpływ na postrzeganie przez najmłodsze pokolenie środowiska osób niepełnosprawnych. Zajęcia będą miały charakter cykliczny począwszy od lipca b.r.

Ze względu na wartość projektu opracowanego przez stowarzyszenie Dar Serca do jego współrealizacji (oprócz fundacji “Wygrajmy Razem”) przyłączyło się wielu partnerów, m.in.:
Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego, Szkoła Podstawowa nr 20 w Dąbrowie Górniczej, Szkoła Podstawowa nr 8 w Dąbrowie Górniczej.

Warsztatów wrażliwości