Przejdź do treści

I edycja akcji MOON

Akcja edukacyjno – kulturalna „Miej Obraz Osoby Niewidomej”.

Data: 22.02 – 22.06.2018

Miejsce: Przedszkola i szkoły podstawowe w Dąbrowie Górniczej i okolicach.
Organizator: FUNDACJA NA RZECZ PROMOWANIA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WYGRAJMY RAZEM” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, dąbrowskie przedszkola i szkoły podstawowe.

Partnerzy: Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej, Stowarzyszenie „Inicjatywa Dąbrowska” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Spółdzielnia Socjalna GREENGO z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Fundacja „Godne Życie” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Stowarzyszenie „Dar Serca” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, Firma ALTIX z Katowic.

 Patronat medialny: Telewizja TELPOL, Magazyn i portal www „Nasze Sprawy”, ABC ARTE.pl.

MOON - plakat

To tytuł akcji edukacyjno – kulturalnej, której pomysłodawcą jest niewidzący od 2006 roku Łukasz Baruch (dąbrowski działacz społeczny, animator życia kulturalnego i wokalista).

Celem inicjatywy jest przybliżenie, głównie najmłodszym mieszkańcom Dąbrowy Górniczej, świata w jakim żyją na co dzień osoby niewidome. Inspiracją do działania stało się dla dąbrowskiego wokalisty spotkanie z dziećmi w przedszkolu numer 18 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym numer 5 w Strzemieszycach, na które zaprosiła go nauczycielka wychowania przedszkolnego – Pani Aleksandra Downar – Liwoch.

Spotkanie okazało się bardzo cennym doświadczeniem. Dzieci w wieku przedszkolnym są ciekawe świata i ludzi, a także mają bardzo chłonne umysły. Zachęcony powodzeniem spotkania Baruch postanowił odwiedzić inne przedszkola. Wspólnie z Panią Haliną Radziej (Dyrektor Przedszkola numer 12) opracował program kilkunastu zabaw, w których mali uczestnicy będą dotykać rzeczywistości z zawiązanymi oczami wykorzystując pozostałe zmysły (słuch, dotyk, węch, smak).

Ponadto przedszkolaki zapoznają się w przystępny sposób ze sprzętem ułatwiającym niewidomym życie codzienne (mówiący termometr, mówiący kalkulator, czujnik poziomu cieczy, czytnik kolorów itp.). Dzieciaki zobaczą także jak i za pomocą jakich narzędzi powstaje pismo Braille’a.

Ponieważ drugą wielką pasją Łukasza Barucha (obok działalności społecznej) jest muzyka i śpiew, nie może zabraknąć wspólnego muzykowania. Tu przyłączą się przyjaciele artysty Karolina Żelichowska i Grzegorz Dowgiałło (z którymi Baruch wspólnie działa w Fundacji „Wygrajmy Razem”). Projekt MOON rozpocznie się 22 lutego od wizyty w przedszkolu numer 12 w Gołonogu.

Planowane jest również zorganizowanie spotkań z dorosłymi. Jak wynika bowiem z doświadczenia Łukasza, zdarzają się ludzie, którzy nie wiedzą jak postępować z osobami niewidomymi i jak im pomagać. Nie mogą sobie wyobrazić, że osoby niewidzące potrafią prowadzić całkiem normalne życie.

Baruch jest człowiekiem aktywnym zawodowo, szczęśliwym mężem i ojcem. Wiele osób zastanawia się jednak jak radzi on sobie ze zwykłymi czynnościami życia codziennego. Tutaj odpowiedzią są uzupełniające akcję krótkie filmy zrealizowane przez Dominika Maleckiego i Justynę Margielewską, w których pomysłodawca projektu prasuje ubrania, gotuje, czy piecze ciasto. Filmy zostaną umieszczone na oficjalnym kanale You Tube Fundacji „Wygrajmy Razem”.

Przedsięwzięcie to ma ogromną wartość edukacyjną. Uczy wrażliwości, a także otwiera serca i umysły na ludzi dotkniętych dysfunkcją wzroku.

MOON  - relacja z akcji

Podsumowanie akcji „Miej Obraz Osoby Niewidomej”:

Pierwsza edycja akcji zainicjowanej przez Łukasza Barucha pod hasłem „Miej Obraz Osoby Niewidomej” już za nami. Łukasz wraz ze swoim zespołem z Fundacji „Wygrajmy Razem” oraz z przyjaciółmi, udzielającymi się w innych organizacjach pozarządowych / instytucjach odwiedzili w sumie 10 przedszkoli i 3 szkoły podstawowe z Dąbrowy Górniczej i okolicznych miast.

Dzięki temu, że o akacji „MOON” można było dowiedzieć się za pośrednictwem regionalnych i ogólnopolskich mediów (między innymi: Polskie Radio Katowice, Radio Silesia, Radio ESKA, TVS, TVP3, TV TELOPL, TVP2, TVN) oraz tych działających w Internecie (między innymi internetowe wydania prasy: magazyn i portal „Nasze Sprawy, gazeta „Dziennik Zachodni”, stron www Partnerów: organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, instytucji i firm, jak i z naszego profilu na FB i You Tube oraz strony www) mieliśmy szansę docierać do coraz to nowych odbiorców.

W ramach akcji „MOON” prowadziliśmy warsztaty dla najmłodszych i tych nieco starszych dzieci, które miały szansę poznać świat osób niewidomych (zabawy na pozostałe 4 zmysły: słuch, smak, węch i dotyk), a także rozmawialiśmy o tym, jak powinno nieść się pomoc osobom niepełnosprawnym. To były cudowne spotkania, pełne miłych słów i okazywania przyjaznych gestów…

Łukasz Baruch piecze ciasto - kadr z wideo bloga

Dodatkowym elementem akcji było zrealizowanie 3 edukacyjnych filmów w charakterze wideo bloga pokazujących życie osoby niewidomej, w których to filmach, Łukasz Baruch prezentował jak bez zmysłu wzroku można poradzić sobie przy prasowaniu koszuli, gotowaniu i pieczeniu ciasta.