Przejdź do treści

Artystyczne inspiracje poprzez animacje – konkurs plastyczny, warsztaty

Drodzy zainteresowani, Fundacja Na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych „Wygrajmy Razem” z Dąbrowy Górniczej ogłasza rekrutację dla dzieci i młodzieży z rożnymi niepełnosprawnościami w wieku 10 – 24 lat do udziału w warsztatach pt. „Artystyczne inspiracje poprzez animacje”.

Projekt ten ma na celu wspieranie i rozwijanie postaw twórczych wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z całej Polski, jak również pobudzenie ich wyobraźni i kreatywności. Celem projektu jest wzajemna integracja i budowanie pozytywnych relacji poprzez tworzenie wspólnego dzieła.

W warsztaty z tworzenia filmów animowanych zaangażowana będzie wybitna reżyserka filmów animowanych – Pani Aniela Lubieniecka i jej asystent Pan Adrian Jackowski. Warsztaty mają charakter wyjazdowy, a opieką nad grupą młodych uczestników zajmie się wykwalifikowana kadra pedagogiczna, pracująca na co dzień w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek – Bregułowej w Dąbrowie Górniczej. Warsztaty są bezpłatne i odbędą się w Domu Wycieczkowym „Świerk” w Węgierskiej Górce. W programie warsztatów, (oprócz wspólnej, kreatywnej zabawy przy tworzeniu filmów animowanych) jest min. wycieczka do słynnego studia filmów animowanych w Bielsku – Białej.

Warunkiem rekrutacji jest udział w konkursie plastycznym pt. „Moje wyśnione wakacje”. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia stanowią załącznik do niniejszego maila, jak również są dostępne na stronie internetowej www.wygrajmyrazem.org.pl w zakładce realizowane projekty.

Projekt pt. „Artystyczne inspiracje poprzez animację” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do jego współorganizacji przystąpili: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek – Bregułowej w Dąbrowie Górniczej, jak również Centrum Kultury Wrocław Zachód. Patronat honorowy nad projektem objęli: Prezydent Dąbrowy Górniczej – Zbigniew Podraza, a także Z-ca Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia przy Sejmiku Województwa Śląskiego – Pani dr Maria Potępa. Opiekę medialną nad projektem roztoczyło magazyn i portal „Nasze Sprawy” oraz  Telewizja TELPOL.

Wszelkich dodatkowych informacji o projekcie udzielają:

Łukasz Baruch (Prezes Fundacji „Wygrajmy Razem”): tel. 696094857 i Jarosław Caputa (Koordynator Projektu, pedagog, kierownik internatu w dąbrowskim SOSW): tel. 502674502

Gorąco zachęcamy do udziału!

PLAKAT

Materiały do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO

REGULAMIN KONKURSU MOJE WYŚNIONE WAKACJE

PLAKAT

PROTOKÓL OBRAD JURY KONKURSU PLASTYCZNEGO

Program warsztatów animacyjnych w Węgierskiej Górce 12.08 -18.08.2016