Rozpoczęliśmy akcję MOON!

Pierwsze spotkania w przedszkolach realizowane w ramach akcji MOON (Miej Obraz Osoby Niewidomej) już za nami! Łukasz Baruch (pomysłodawca akcji) wraz z Anną Gorgoń i Karoliną Żelichowską odwiedził w ubiegłym tygodniu dąbrowskie przedszkola numer 12 i 4. Pierwszej wizycie towarzyszył lekki stres i oczekiwanie jak dzieci przyjmą gości.

Okazało się jednak, że przedszkolaki są wspaniałymi słuchaczami i chętnie włączają się w zaproponowane przez Łukasza działania. Dzieci mogły doświadczyć podczas spotkań jak to jest, kiedy się nie widzi. Świetnie sprawdzały się w roli przewodnika osoby niewidomej i doskonale radziły sobie z białą laską. Dowiedziały się też od Karoliny Żelichowskiej jak powstało pismo punktowe. Mogły dotknąć tyflografik (wypukłe, namacalne obrazki) zwierząt i roślin. Prawdziwym przebojem okazały się jednak gadżety ułatwiające niewidomym życie codzienne (własność Łukasza Barucha), jak również udostępnione przez firmę Altix.

poznajemy pismo punktowe doświadczanie niewidzenia Ubieranie się gdy się nie widzi... Poruszanie się z białą laską

Trzeba dodać, że pierwsze spotkania w przedszkolach odbywają się pod hasłem „POZNAJMY SIĘ”. Ogromnym zaangażowaniem w spotkania wykazała się dyrekcja obu przedszkoli (Halina Radziej, Aneta Doroz) jak również nauczycielki w poszczególnych grupach, za co ogromnie dziękujemy. Przed nami wizyty w kolejnych placówkach, ale już dziś możemy zaryzykować stwierdzenie, że akcja odniesie sukces. Wciąż powstają nowe pomysły i chęć uczestnictwa w przedsięwzięciu deklarują kolejne placówki. Dziękujemy osobom, które propagują ideę przedsięwzięcia w przedszkolach tj: Renata Solipiwko, Łukasz Koleber, Robert Kazimirski, Piotr Seremet.

drukuj stronę