Jak nam pomóc

Aby działalność fundacji mogła być w pełni realizowana, a co za tym idzie mogła nieść pomoc osobom potrzebującym niezbędne jest zaangażowanie się szeregu osób oraz  innych podmiotów w tym korporacyjnych takich jak : firmy, urzędy, organizacje III sektora itp.

Nasza fundacja pragnie zaprosić do współpracy w podejmowanych przez nas inicjatywach wszystkich, którzy widzą w tym sens.

Jesteś przedsiębiorcą ? Chciałbyś pomóc, przyłącz się do Nas.

Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju formy materialnego i niematerialnego wsparcia, prowadzonych przez nas inicjatyw oraz osób będących naszymi podopiecznymi.

(Uwaga! Od 27.11.2012 Fundacja „WYGRAJMY RAZEM” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Kalendarzyk 2016 GOTOWY W KRZYWE

Możesz:

  • przekazać darowiznę na cele statutowe naszej fundacji, którą następnie możesz odliczyć od podatku,
  • zostać darczyńcą  (Twoja firma może włączyć się finansowo bądź materialnie w konkretne działania, projekty, przedsięwzięcia),
  • przekazać na rzecz naszej fundacji 1% podatku dochodowego,
  • propagować idee przyświecające fundacji i rozpowszechniać informacje na temat jej działalności.

Jesteś osobą chętną do pomocy innym? Zapraszamy!:

  • możesz zostać wolontariuszem (poprzez nawiązanie współpracy w jednym z organizowanych projektów lub podpisując z nami umowę , skutkującą nawiązaniem stałej współpracy),
  • wspomóc nas finansowo (środki finansowe, które przelejesz na nasze konto, wpisując w tytule przelewu „Darowizna” mozesz odliczyć od podatku),
  • przekazać na rzecz naszej fundacji 1% podatku dochodowego,
  • wesprzeć finansowo fundację lub jej konkretne działanie poprzez portal siepomaga.pl (wpisz w kwotę w baner znajdujący się pod numerem konta i kliknij opcję „pomóż”).

Serdecznie zapraszamy do współpracy !

Bank BNP Paribas S.A. 

40 2030 0045 1110 0000 0243 9420

 

drukuj stronę