Inwestycja miejska konsultowana ze środowiskiem niepełnosprawnych

Wczoraj to jest 10.12 Łukasz Baruch będący Członkiem Społecznej Powiatowej Rady ds Osób Niepełnosprawnych wraz z Zarządem Rady i reprezentantami dąbrowskich organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych uczestniczył w spotkaniu w dąbrowskim Urzędzie Miejskim.

Tematem spotkania, na które zaprosił Naczelnik Wydziału Inwestycji było przedstawienie projektu przebudowy głównego ciągu komunikacyjnego w mieście. Pan naczelnik poprosił o zgłoszenie uwag, które zostaną uwzględnione w projekcie i pozwolą na przystosowanie projektowanej przestrzeni do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnopoprawności. Bardzo istotne jest aby tego typu inwestycje były konsultowane ze środowiskiem osób z dysfunkcjami, bo tylko one wiedzą jakie rozwiązania sprawdzają się w praktyce.

drukuj stronę